การวัดค่า pH ในผักและผลไม้

 

การวัดค่า pH ในผักและผลไม้ ด้วยหัววัดเซ็นเซอร์