การวัดค่า pH ในเนื้อสัตว์

 

การวัดค่า pH ในเนื้อสัตว์ ด้วยหัววัดเซ็นเซอร์