การวัดค่า PH ของอาหารทะเล

 

 

การวัดค่า PH ของอาหารทะเล ด้วยหัววัดเซ็นเซอร์